V minulosti realizované projekty na FVP:


Název programu Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
Číslo oblasti podpory 3.3
Název oblasti podpory a území Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
Název projektu Provázanost politických elit na regionální a centrální úrovni
Číslo projektu CZ.3.22/3.3.04/13.03881
Hlavní řešitel projektu Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.; Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D.; PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Partneři v projektu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Doba řešení projektu 2013 - 2014
Web projektu http://elearning.fvp.slu.cz/course/view.php?id=546