V minulosti realizované projekty na FVP:


Číslo projektu
14/ISIP/2019
Název projektuZpracování studijních opor pro studijní program Ošetřovatelství
Řešitel projektuPhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Doba řešení projektu2019

Číslo projektu
10/ISIP/2019
Název projektuModelové situace a jejich řešení v rámci předmětu Odborná praxe I
Řešitel projektuMgr. Kamil Janiš, Ph.D.
Doba řešení projektu2019-2020
Číslo projektu
11/ISIP/2019
Název projektuInovace studijního předmětu Ergoterapie a jeho využití pro širokou veřejnost 
Řešitel projektuPhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Doba řešení projektu2019-2020
Číslo projektu12/ISIP/2019
Název projektuZdravotní gramotnost dospělé populace v Moravskoslezském kraji 
Řešitel projektudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu2019-2020

Číslo projektu 11/ISIP/2018
Název projektu Zpracování studijních opor pro kombinovanou formu studia profesních studijních oborů a programů
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018-2018
Číslo projektu P12-ISIP
Název projektu Využití specializovaných učeben ve výuce profesních oborů FVP
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2017-2018
Číslo projektu 24/ISIP/2016
Název projektu Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě
Řešitel projektu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2016-2018
Číslo projektu 27/ISIP/2016
Název projektu Seminář sociální práce s lidmi bez domova: krok ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání
Řešitel projektu Mgr. Martin Stanoev, Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu 23/ISIP/2016
Název projektu Inovace a aktualizace elektronických kurzů vybraných předmětů
Řešitel projektu Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. (ÚPPV)
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu 21/ISIP/2016
Název projektu Zvýšení kvality a propojení teorie s praxí v oboru Všeobecná sestra, příprava elektronických učebních materiálů
Řešitel projektu PhDr. Jana Haluzíková Ph.D. (ÚO)
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu P02/ISIP/2015
Název projektu Inovace a rozvoj praktických dovedností v kurzech metodologie sociálně vědního výzkumu
Řešitel projektu Stanoev Martin, Mgr., Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu P03/ISIP/2015
Název projektu Podpora kompetencí budoucích všeobecných sester v oblasti humanitních věd-tvorba inovativního elektronického skripta pro předmět Filozofie a etika v ošetřovatelství
Řešitel projektu Adamczyk Roman, Mgr., Bc., Ph.D. (ÚO)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu P04/ISIP/2015
Název projektu Moderní technologie na podporu inovací ve výuce
Řešitel projektu Chmelařová Magdalena, Ing., Ph.D. (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu P05/ISIP/2015
Název projektu ELP-Kombinovaná forma navazujícího magisterského studia s kredity B
Řešitel projektu Václavíková Anna, doc., PhDr. (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu P06/ISIP/2015
Název projektu Profilace a inovace předmětů typu A v rámci navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika
Řešitel projektu Kolibová Helena, doc., PhDr., CSc. (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu P07/ISIP/2015
Název projektu Vybrané kapitoly z ošetřovatelských postupů II-vytvoření skripta a rozšíření e-learningového kurzu 
Řešitel projektu Hlubková Zuzana, Mgr. (ÚO)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu P08/ISIP/2015
Název projektu Modernizace a inovace výuky Ošetřovatelství v interních oborech a vytvoření e-learningového kurzu 2
Řešitel projektu Haluzíková Jana, PhDr., Ph.D. (ÚO)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu P09/ISIP/2015
Název projektu Vytvoření nového kurzu v anglickém jazyce, včetně opory v anglickém jazyce
Řešitel projektu Hušek Petr, Mgr., Ph.D. (ÚSES)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu P07/ISIP/2014
Název projektu Profilace studijního předmětu Sociální pedagogika
Řešitel projektu Mgr. Kamil Janiš (ÚPPV)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu P11/ISIP/2014
Název projektu Inovace obsahového zaměření komplexu odborných praxí a Supervize odborné praxe II v rámci studia oboru Sociální patologie a prevence
Řešitel projektu PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. (ÚPPV)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu P08/ISIP/2014
Název projektu Modernizace a inovace výuky Ošetřovatelství v interních oborech a vytvoření e-learningového kurzu
Řešitel projektu PhDr. Jana Haluzíková, PhD. (ÚO)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu P09/ISIP/2014
Název projektu Vybrané kapitoly z ošetřovatelských postupů - vytvoření skripta a e-learningového kurzu
Řešitel projektu Mgr. Zuzana Hlubková (ÚO)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu P12/ISIP/2014
Název projektu Inovace ve výuce předmětů Odborná praxe 1-4 oboru VSRP
Řešitel projektu Mgr. Jana Žáčková (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu P10/ISIP/2014
Název projektu Tvorba vysokoškolské učebnice v anglickém jazyce a zvyšování jazykových kompetencí studentů
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2014