Oddělení praxí zajišťuje veškerou agendu týkající se odborné praxe pro všechny ročníky, prezenční i kombinovanou formu studia oboru Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Dentální hygienista, vč. všech smluv k praxím.

Personální složení :

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. – vedoucí oddělení praxí a koordinátorka praxí

E-mail: yvetta.vrublova@fvp.slu.cz
Tel: 553 684 143


Mgr. Hana Hozová, garant odborné praxe v SNO

Email: hana.hozova@fvp.slu.cz


Patricie Nešporová, koordinace a administrace praxí

Email: patricie.nesporova@fvp.slu.cz

Tel: 553 684 164


Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik

Ústav nelékařských zdravotnických studií

Bezručovo náměstí 14

747 01 Opava