Tato učebna je určena převážně k praktické výuce studentů studijního programu Pediatrické ošetřovatelství (připravujeme) a Všeobecná sestra. Je vybavena profesionálním zdravotnickým vybavením, které slouží k praktické výuce mimo dětská oddělení a jiná pediatrická zařízení. Studenti si tak mohou vyzkoušet například manipulaci s modely novorozenců a kojenců, specializovanou práci s inkubátorem nebo manipulaci s dětskými figurínami, na kterých je možné procvičení specializované pediatrické ošetřovatelské péče.

  


  


  


Nový obrázek