Výslechová místnost je rozdělena do dvou částí – místnosti pro přísedící pozorovatele a prostoru, kde probíhá samotný výslech. Slouží pro výuku a nácvik komunikačních a psychologických dovedností, a to se zaměřením na patologické jevy a krizové situace. Nad rámec výuky je výslechové středisko využíváno také Policií ČR, Územním odborem Opava, pro realizaci zvláště kritických výslechů, kde je nutné, aby výslech probíhal v přirozeném prostředí. Jedná se o výslechy v rámci kriminality páchané na dětech, domácího násilí a obdobných záležitostí.