Vedení ústavu

Pověřena vedením ústavu
JménoTelefonEmail
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.+420 553 684 151vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz

Zástupce vedoucí ústavu

JménoTelefonEmail
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.+420 553 684 158
petr.slovacek@fvp.slu.cz

Tajemník ústavu

JménoTelefonEmail
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. +420 553 684 155 edita.ondrejova@fvp.slu.cz

Sekretariát

JménoTelefonEmail
Bc. Eva Sladká +420 553 684 150 eva.sladka@fvp.slu.cz

Další pracovníci ústavu

JménoTelefonEmail
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
+420 553 684 152vlasta.cabanova@fvp.slu.cz
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.+420 553 684 186jitka.skopalova@fvp.slu.cz
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. +420 553 684 158
doc.kamil.janis@fvp.slu.cz
Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
+420 553 684 156marie.bajnarova@fvp.slu.cz
Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D.
+420 553 684 152robin.brzobohaty@fvp.slu.cz
Mgr.  Lucia Drotárová, PhD. +420 553 684 185lucia.drotarova@fvp.slu.cz
Mgr. Jana Kočí, Ph.D.
+420 553 684 152jana.koci@fvp.slu.cz
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. +420 553 684 120 marta.kolarikova@fvp.slu.cz
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.+420 553 684 186nadezda.spatenkova@fvp.slu.cz
Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
+420 553 684 156vladislava.zavrska@fvp.slu.cz

Externí vyučující


Pedagogové z jiných ústavů

Jméno Pracoviště E-mail
Mgr. Petr Fabián, PhD. ÚVSSP FVP petr.fabian (at) fvp.slu.cz
PhDr. Jana Haluzíková, PhD. ÚNZS FVP jana.haluzikova (at) fvp.slu.cz
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP dusan.janak (at) fvp.slu.cz
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.ÚSP FVP
katerina.janku (at) fvp.slu.cz
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. ÚVSSP FVP igor.palus (at) fvp.slu.cz
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

ÚVSSP FVP

miroslav.pilat (at) seznam.cz
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.ÚSP FVPjarmila.pipekova (at) fvp.slu.cz
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
ÚI FPF
jindra.plankova (at) fpf.slu.cz
doc. Ing.  Ladislav Průša,  CSc. ÚVSSP FVPladislav.prusa (at) fvp.slu.cz
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. ÚNZS FVP zdenka.rimovska (at) fvp.slu.cz
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. ÚVSSP FVP marie.sciskalova (at) fvp.slu.cz
Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.
ÚNZS FVPmarketa.skalna (at) fvp.slu.cz
Ing. Pavlína Sonnková
ÚLGaT FPF
pavlina.sonnkova (at) fpf.slu.cz
PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.ÚSP FVPjan.viktorin (at) fvp.slu.cz