Telefonní kontakty

01

+420 553 684 161

Místnost

01

C-333

Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.

Email: marketa.skalna@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav nelékařských zdravotnických studií

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav nelékařských zdravotnických studií