Telefonní kontakty

01

+420 553 684 120

Místnost

01

C-211

02

C-447

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Email: marta.kolarikova@fvp.slu.cz

:40Místnost: C211

Zaměření: psychologie, speciální pedagogika


KONZULTAČNÍ HODINY v ZS 2023/2024

  • pro prezenční studenty středa  9:00 - 9:40
  • pro studenty kombinované formy studia v pátky dle domluvy


Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd