Telefonní kontakty

01

+420 553 684 186

Místnost

01

C-441

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Email: nadezda.spatenkova@fvp.slu.cz

Konzultace po předchozí mailové domluvě. Konzultace distanční možná kdykoliv po vzájemné dohodě, prezenční konzultace ve dnech výuky vyučujícího.  


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd