Telefonní kontakty

01

+420 553 684 133

Místnost

01

C-420

Mgr. Petr Fabián, PhD.

Email: petr.fabian@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav veřejné správy a sociální politiky

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a sociální politiky