Telefonní kontakty

01

+420 553 684 158

Místnost

01

C-442

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

Email: doc.kamil.janis@fvp.slu.cz

Místnost: C519, C412

Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

docent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd