Telefonní kontakty

01

+420 553 684 139

Místnost

01

C-417

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

Email: igor.hendrych@fvp.slu.cz

Místnost: 417

Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Ústav veřejné správy a sociální politiky

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a sociální politiky