PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

Pracoviště:
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 139
E-mail: igor.hendrych (at) fvp.slu.cz

Konzultační hodiny:

kancelář 417

 

Vzdělání:

 • 2017:    Ph.D.  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Sociální politika a sociální práce
 • 2008:    PhDr.  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Sociální politika a sociální práce
 • 2005:    Mgr.   Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor Sociální politika a sociální práce
 • 2002:    Bc.     Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor Veřejná správa a regionální politika

 

Praxe:

 • 2010 – dosud  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd/od 2012 Ústav veřejné správy a regionální politiky – odborný asistent
 • 2006 – 2010    Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta/od 2008 Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd – externí spolupráce
 • 2008 – 2010    Vězeňská služba ČR, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, vrchní inspektor
 • 1997 – 2008    Vězeňská služba ČR, Věznice Opava, vrchní inspektor
 • 1992 – 1997    Vězeňská služba ČR, Věznice Opava, inspektor
 • 1991 – 1992    Vězeňská služba ČR, Věznice Opava, vychovatel
 • 1989 – 1990    Vězeňská služba ČR, Věznice Opava, strážný

 

Členství v odborných komisích, výborech, radách:

 • 2016 – dosud    člen výboru sociálního Moravskoslezského kraje
 • 2016 – dosud    člen výboru pro národnostní menšiny Moravskoslezského kraje
 • 2015 – dosud    člen Rady vysokých škol
 • 2014 – dosud    předseda komise pro Komunitní plán statutárního města Opavy
 • 2011 – dosud    člen akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě

 

Odborná školení, výcviky a kurzy:

 • 2010        Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky – odborná stáž v Odboru výkonu vazby a trestu (3 měsíce)
 • 2009        Institut vzdělávání VS ČR – kurz „Hromadné chování a agresivní projevy vězňů“ (20 hod.)
 • 2006        Institut vzdělávání VS ČR – kurz „Zacházení se zvlášť nebezpečnými vězni“ (40 hod.)
 • 2004        Institut vzdělávání VS ČR – kurz „Hodnocení podřízených zaměstnanců“ pro liniové vedoucí (20 hod.)
 • 1998        Institut vzdělávání VS ČR – kurz „Řízení lidských zdrojů“ pro liniové vedoucí (140 hod.)
 • 1991        Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR – doplňující studium pedagogiky (300 hod.)

 

Pedagogická  činnost

 • Sociální politika I
 • Sociální politika II
 • Úvod do sociologické teorie
 • Problematika menšinových skupin a ochrana menšin
 • Sociální práce s menšinami a migranty
 • Penologie
 • Vybrané kapitoly z penologie
 • Probace a mediace

Publikační činnost:

 • Hendrych, I. Fluktuace ve VS ČR – téma k zamyšlení. In České vězeňství, 2006, č. 1, s. 31. ISSN 1213-9297.
 • Hendrych, I. Čtyři, nebo pět strážních směn? In České vězeňství, 2006, č. 4, s. 16. ISSN 1213-9297.
 • Hendrych, I. Konec hodností v bezpečnostních sborech. In České vězeňství, 2007, č. 1, s. 18. ISSN 1213-9297.
 • Hendrych, I. Sociální práce – „Popelka“ mezi pomáhajícími obory. In České vězeňství, 2008, č. 1, s. 30 - 31. ISSN 1213-9297.
 • HENDRYCH, I. České vězeňství ze současných i historických perspektiv In ONDŘEJOVÁ, E. (ed.) Sborník přednášek Ústavu pedagogických a psychologických věd Dětství - dospělost - stáří; Variace na lidský život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009, s. 21 - 25. ISBN 978-80-7248-511-6.
 • HENDRYCH, I. Sociální práce ve věznicích - stále nedoceněná profese. In JANIŠ, K. ml., HERMANOVÁ, M. (Eds.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009, s. 19-21. ISBN 978-80-7248-529-1. ISSN 1214-8083.
 • HENDRYCH, I. Vybrané kapitoly z penologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-574-1.
 • HENDRYCH, I. Specifické vzdělávání personálu ve Vězeňské službě České republiky. E-Pedagogium, 2011, roč. VIII, č. 3, s. 9 – 19. ISSN 1213-7758.
 • HENDRYCH, I. Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody. Sociální práce/Sociálna práca, 2012, roč. XII, č. 2, s. 59 – 69. ISSN 1213-6204.
 • HENDRYCH, I. Uplatnění reflexivní praxe v sociální práci s klienty po výkonu trestu odnětí svobody. Media4u Magazine, 2012, roč. IX, č. 3, s. 89 – 96. ISSN 1214-9187.
 • Konopczyňski, M. – Kieszkowska, A. (eds): Pedagogical and social Aspects of Integrations. Hendrych, I. Reflexivität im Kontext der sozialen Arbeit mit Kunden nach dem Strafvollzug. The Jan Kochanowski University in Kielce, 2012. ISBN 978-83-927194-9-6.
 • HENDRYCH, I. Sociální práce ve věznicích - stále nedoceněná profese. In JANIŠ, K. ml., HERMANOVÁ, M. (eds.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P3. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009, s. 19-21. ISBN 978-80-7248-529-1. ISSN 1214-8083.
 • HENDRYCH, I. Vybrané kapitoly z penologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. 74 s. ISBN 978-80-7248-574-1.
 • HENDRYCH, I. Specifické vzdělávání personálu ve Vězeňské službě České republiky. E-Pedagogium,2011,roč.VIII, č. 3, s. 9 - 19. ISSN 1213-7758.
 • HENDRYCH, I. Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody. Sociální práce/Sociálna práca, 2012, roč. XII, č. 2, s. 59 - 69. ISSN 1213-6204.
 • HENDRYCH, I. Uplatnění reflexivní praxe v sociální práci s klienty po výkonu trestu odnětí svobody. Media4u Magazine, 2012, roč. IX, č. 3, s. 89 - 96. ISSN 1214-9187.
 • HENDRYCH, I. Theory of solution of social integration of people after prison sentence. In MUDRECKA, I. SNOPEK, M. Resocjalizacja Instytucjonalna – Bariery i Možliwości. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, s. 349 - 364. ISBN 978-83-7395-541-7.
 • HENDRYCH, I. Reflexivität im Kontext der sozialen Arbeit mit Kunden nach dem Strafvollzug. In KONOPCZYŇSKI, M. – KIESZKOWSKA, A. (eds): Peagogical and social Aspects of Integrations. The Jan Kochanowski University in Kielce, 2012. ISBN 978-83-927194-9-6.
 • HENDRYCH, I. Certifikované vzdělávání v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody. Media4u Magazine, 2013, roč. X, č. 4, s. 29 - 34. ISSN 1214-9187.
 • HENDRYCH, I. The Issue of Minorities and Penology in Social Patology and Prevention. In Jezierska, B., Rejzner, A., Szczepaniak, P., Szecówka, A. Pofilaktyka spoleczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Warszawa: Wydawnictwo IPSiR UW, 2013. s. 418 – 421. ISBN 978-83-60260-34-0.

Recenzní a posuzovatelská činnost:

 • ŠVARCOVÁ, E. Vybraná témata z etopedie a sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009.
 • Raszková, T,. Hoferková, S. Kapitoly z penologie, Hradec Králové. Gaudeamus, 2013

You'll need Skype CreditFree via Skyp