Dokumenty

Fakultní administrátor praxe (FAP) - Bc. Kateřina Magrlová, katerina.magrlova@fvp.slu.cz, 553 684 183

Materiály a formuláře k odborné praxi pro studijní program Sociální patologie a prevence

MANUÁL ODBORNÁ PRAXE I – POKYNY (pdf)

DENÍK PRAXE PRO OP I (xlsx)

FORMULÁŘ ROZPISU ODBORNÉ PRAXE (docx)

MANUÁL ODBORNÁ PRAXE II – POKYNY (pdf)

DENÍK PRAXE PRO OP II A III (xlsx)

MANUÁL ODBORNÁ PRAXE III – POKYNY (pdf)

Název předmětu
rozsah
způsob ověř.
počet kred.
garant praxe - vyučující
dop. roč./sem.
UPPVIP026/UPPVIK026 Odborná praxe I
PS: 13s+104 hod./sem.
KS: 12p+104 hod./sem.
Zp
5
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
2./ZS
UPPVIP058/UPPVIK058 Odborná praxe II
PS: 13s+184 hod./sem.
KS: 184 hod./sem.
Zp
3
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
2./LS
UPPVIP043/UPPVIK043 Odborná praxe III
PS: 200 hod./sem. (souvislá)
KS: 200 hod./sem. (souvislá)
Zp
8
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.3./ZS

DOSTUDOVÁNÍ STUDENTŮ – STARÁ AKREDITACE

Název předmětu
rozsah
způsob ověř.
počet kred.
garant praxe - vyučující
dop. roč./sem.
UPPVBP016/UPPVBK016 Odborná praxe I
PS: 6 hod./týd.+13s
KS: 72 hod./sem.
Zp
5
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
2./ZS
UPPVBP023/UPPVBK023 Odborná praxe II
PS: 6 hod./týd.+13s
KS: 72 hod./sem.
Zp
5
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
2./LS
UPPVBP030/UPPVBK030 Odborná praxe III

PS: 160 hod./sem. (souvislá)
KS: 160 hod./sem. (souvislá)

Zp
8
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.3./ZS