Workshop Rizikové chování na internetu

DNY RESTORATIVNÍ JUSTICE

Workshop SEBEVRAŽDA (prevence, intervence, péče o pozůstalé)

Noc vědců

Studenti studentům - studentský workshop

Kulaté stoly expertů (ÚPPV)

Výroční mezinárodní vědecká konference ČPdS

Dny prevence 

Cyklus "Pohledy do praxe"

Cyklus "Člověk pod lupou společenských disciplín"

Konference o problematice rodiny

Senioři v lavicích 2016, 2017

Hudba ve službách terapie 2016 - program

Konference "Preventivně na prevenci"

Konference „Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování“

Studentský filmový půlmaraton

Workshop Dobrovolnictví u nás a v nás

Mezinárodní konference "Warsztat pracy pedagoga resocjalizacyjnego (dokonania i perspektywy)"

ve spolupráci s Uniwersytet Wroclawski v Polsku - 2010


Pracovní seminář "Realizace sexuální výchovy v základní škole"

Světový den boje proti AIDS