Noc vědců

Pracovníci Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik SU v Opavě se již druhým rokem zapojují do akce Noc vědců, která je tradičně pořádána na konci měsíce září. 


V roce 2018 byl podtitul této akce 100 let české vědy a ÚPPV ji realizovalo pod taktovkou spolupráce s Policií ČR v Opavě. Hodinový blok měl za cíl ukázat práci policie, kdy byly realizovány na vysoké profesionální úrovni praktické ukázky z daktyloskopie, chemické analýzy, trasologie a účastníkům tohoto bloku byly také poskytnuty aktuální informace směřující do prevence rizikového chování v oblasti závislostí.

Následující blok byl zaměřen na problematiku závislostí, kdy si účastníci mohli „bezpečně“ vyzkoušet účinek alkoholbrýlí či drogobrýlí. Sami na sobě si demonstrovali, že splnit i poměrně běžné zadání, jako je chůze po „rovné čáře“, je pod simulovaným vlivem alkoholu či drog úkol poměrně nesnadný.

Třetí blok aktivit byl věnován duševnímu životu člověka a měl podobu workshopu, kdy zájem byl o témata z oblasti asertivity, syndromu vyhoření atd. Program aktivit ÚPPV byl v rámci letošního ročníku noci vědců završen přednáškou Známá x neznámá fakta ze života Jana Amose Komenského, v níž byl poodhalen život „učitele národů“.


Noc vědců 2019 nesl podtitul Šetrně k planetě. Účastníci si mohli vyzkoušet tvoření z přírodního a recyklovatelného materiálu formou interaktivních dílniček. Akci dále doplnila přednáška na téma Hyne hmyz. Jako doprovodná aktivita byla realizována výstava fotografií pracovníků Ústavu pedagogických a psychologických věd a jejich postřehů z cest po České republice, zaměřených na ekologická a klimatická témata.