• přihláška k SZZk - v LS 2019/2020 proběhne přihlašování k SZZk prostřednictvím IS SU nejpozději do:

    a) 20. 5. 2020 pro první termín SZZk v LS (1.6.-26. 6. 2020)

    b) 24. 7. 2020 pro druhý termín SZZk v LS (17.8.-31.8. 2020)

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2019/2020

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2019/2020 - stará akreditace (studenti přijati do roku 2013/2014)

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Edukační péče o seniory ak. rok 2019/2020