PŘIHLÁŠKA K SZZk:

  Pro SZZk v květnu/červnu 2023 se studenti přihlašují do rozpisu v IS SU do 10. 5. 2023: https://is.slu.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1951;obdobi=433;balik=9131

  Pro SZZk v srpnu 2023 (jen OPRAVNÝ TERMÍN) se studenti přihlašují do rozpisu v IS SU do 20. 7. 2023: https://is.slu.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1951;obdobi=433;balik=9169

  Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro program Sociální patologie a prevence ak. rok 2022/2023 (studenti s kódy předmětů IP a IK)

  Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2022/2023 (studenti s kódy předmětů BP a BK)

  Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2022/2023 - stará akreditace (studenti přijati do roku 2013/2014)

  Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Edukační péče o seniory ak. rok 2022/2023