Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2018/2019 - platí pro studenty přijaté ke studiu v AR 2014/2015

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2018/2019 - stará akreditace (studenti s osobním číslem P13...)

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Edukační péče o seniory ak. rok 2018/2019