• přihláška k SZZk:

    Pro SZZk v srpnu 2021 se studenti přihlašují do rozpisu v IS SU - https://is.slu.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1951;obdobi=384;balik=5074.


Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2020/2021

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2020/2021 - stará akreditace (studenti přijati do roku 2013/2014)

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Edukační péče o seniory ak. rok 2020/2021