Dokumenty

Fakultní administrátor praxe (FAP) - Bc. Kateřina Magrlová, katerina.magrlova@fvp.slu.cz, 553 684 183

Materiály a formuláře k odborné praxi pro studijní program Edukační péče o seniory

Deník praxe pro OP I

Docházkový list

Hodnocení odborné praxe

Deník praxe pro OP II

Deník praxe pro OP III

Deník praxe pro OP IV

Název předmětu
rozsah
způsob ověř.
počet kred.
garant praxe - vyučující
dop. roč./sem.
UPPVJP012/UPPVJK012
Odborná praxe I
PS: 13s+104 hod./sem.
KS: 10p+104 hod./sem.
   
Zp
4
Mgr.  Lucia Drotárová, PhD. 2./ZS
UPPVJP021/UPPVJK021
Odborná praxe II
PS: 13s+104 hod./sem.
KS: 10p+104 hod./sem.
Zp
4
Mgr.  Lucia Drotárová, PhD. 2./LS
UPPVJP025/UPPVJK025
Odborná praxe III
PS: 13s+104 hod./sem.
KS: 10p+104 hod./sem.
Zp
4
Mgr.  Lucia Drotárová, PhD.
3./ZS
UPPVJP027/UPPVJK027
Odborná praxe IV
PS: 8s+144 hod./sem.
KS: 6p+144 hod./sem.
Zp
5
Mgr.  Lucia Drotárová, PhD. 3./LS

DOSTUDOVÁNÍ STUDENTŮ – STARÁ AKREDITACE

Název předmětu
rozsah
způsob ověř.
počet kred.
garant praxe - vyučující
dop. roč./sem.
UPPVFK017 Odborná praxe I
96 hod./sem.
Zp6
Mgr.  Lucia Drotárová, PhD. 2./LS
UPPVFK021 Odborná praxe II
96 hod./sem.
Zp7
Mgr.  Lucia Drotárová, PhD. 3./ZS