Snoezelen je prostorem pro multisenzorickou stimulaci. Jedná se o terapeutický, podpůrný, či volnočasový prostor, který díky strukturovanému multismyslovému prostředí napomáhá učení, rozvoji vnímání, podpory aktivit, relaxaci, socializaci a komunikaci osob se speciálními potřebami, osob ze znevýhodněných skupin nebo také seniorů. Jeho cílem je pomocí speciálního prostředí dosáhnout nových efektů v komplexním rozvoji člověka, a to zejména díky zážitkům a novým smyslovým zkušenostem. Toto prostředí a celý proces tak obohacuje duševní bohatství a kvalitu života účastníků.