Název předmětu 

rozsahzpůsob ověření počet kreditů garant praxe-vyučujícídop. roč./semestr
UPPVMP013/UPPVMK013 Odborná praxe I- náslechová4s+48 hod. praxezp5Mgr. et Mgr. Andrea Silberová
1/LS
UPPVMP023/UPPVMK023 Odborná praxe II- průběžná
3s+62 hod. praxezp6Mgr. Denisa Janků
2/LS

UPPVMP030/UPPVMK030 Odborná praxe III- průběžná

3s+62 hod. praxezp6doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.3/ZS
UPPVMP032/UPPVMK032 Odborná praxe IV- souvislá
320 hod. praxezp16doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
3/LS

Fakultní administrátor praxe (FAP) - Bc. Kateřina Magrlová, katerina.magrlova@fvp.slu.cz, 553 684 183


Dokumenty: