ADAMUS, Petr. Poruchy autistického spektra: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021. 109 s.

BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 179 s. ISBN 978-80-7510-334-5.

BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 142 s.

BARTOŇOVÁ, Miroslava. Mentální postižení a PAS 2: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 142 s. ISBN 978-80-7510-361-1.

BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení a chování: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 134 s. ISBN 978-80-7510-338-3.

BENEŠOVÁ, Kateřina. Vybrané kapitoly medicínské propedeutiky: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 134 s.

GYBAS, Vojtěch. ICT ve speciální pedagogice: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 127 s.

HOSÁKOVÁ, Jiřina. Základy psychiatrie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 126 s.

CHOVANCOVÁ, Lenka. Tělovýchovné aktivity a zdravotní tělesná výchova: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021. 133 s.

JANIŠ, Kamil. Obecná didaktika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 118 s.

JANIŠ, Kamil. Pedagogika volného času: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. 120 s.

JANIŠ, Kamil. Školní pedagogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 120 s.

JANIŠ, Kamil. Základy pedagogiky: Studijní opora. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 87 s.

JANKŮ, Kateřina. Etopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021. 120 s.

JANKŮ, Kateřina. Kompenzační a rehabilitační pomůcky ve speciálně pedagogické praxi: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. 127 s.

JANKŮ, Kateřina. Mentální postižení a PAS1: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 123 s.

JANKŮ, Kateřina. Praktický výzkum pro rozvoj územně samosprávného celku. 1 vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. 30 s.

JANKŮ, Kateřina. Resocializační pedagogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 122 s.

JANKŮ, Kateřina. Terapie ve speciální pedagogice: Distanční studijní text. 1 vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 90 s.

JANKŮ, Kateřina. Volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021. 109 s.

JANKŮ, Kateřina. Zdraví a nemoc. 1 vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. 30 s.

JELENOVÁ, Zdeňka. ORL a foniatrie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 145 s.

KALEJA, Martin. Etopedická diagnostika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. 145 s. ISBN 978-80-7510-397-0.

KALEJA, Martin. Poradenství a intervence u dětí a žáků s poruchami chování: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 138 s. ISBN 978-80-7510-362-8.

KALEJA, Martin. Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 142 s. ISBN 978-80-7510-347-5.

KNAPOVÁ, Lenka. Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 133 s.

KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Obecná psychologie a psychologie osobnosti: Studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. 168 s.

KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Psychologie stárnutí a stáří: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 128 s.

KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Speciální gerontagogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 181 s.

KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Vývojová psychologie: Studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. 126 s.

KUKLA, Daniel. Kompetencje komunikacyjne przyszłych pedagogów: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-344-4.

MRÁČKOVÁ, Lucie. Somatologie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 125 s.

MÜHLPACHR, Pavel. Andragogika osob s disabilitou: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 185 s.

MÜHLPACHR, Pavel. Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 124 s.

MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 172 s.

MÜHLPACHR, Pavel. Speciální geragogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 122 s.

NOWAK, Beata Maria a Martin KALEJA. Polský jazyk pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 120 s. ISBN 978-80-7510-345-1.

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Edukace dětí a žáků s poruchami sluchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 90 s.

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 120 s.

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 74 s.

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Surdopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. 123 s.

PAVLIŇÁKOVÁ, Zuzana a Pavlína ZARUBOVÁ. Základy znakového jazyka: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 126 s.

PAVLIŇÁKOVÁ, Zuzana a Pavlína ZARUBOVÁ. Znakový jazyk II: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 124 s.

PIPEKOVÁ, Jarmila a Jan VIKTORIN. Psychopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 97 s.

PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Multikulturní výchova: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021, 104 s.

ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka. Úvod do ergonomie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 134 s.

SILBEROVÁ, Andrea. Sociální pedagogika ve školské praxi: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021. 121 s.

STAŇKOVÁ, Renáta a Alexandr GEBAUER. Motorika znevýhodněných: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 129 s.

URBANOVSKÁ, Eva. Pedagogická a školní psychologie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. 150 s.

URBANOVSKÁ, Eva. Sociální psychologie a psychologie zdraví: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 163 s.

VIKTORIN, Jan. Metodologie speciálněpedagogického výzkumu: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021. 139 s.

VIKTORIN, Jan. Poradenství a intervence u žáků se specifickými poruchami učení: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 118 s.

VIKTORIN, Jan. Reedukace specifických poruch učení: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 112 s.

VIKTORIN, Jan. Speciálněpedagogická diagnostika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 113 s.

VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 221 s. ISBN 978-80-7510-340-6.

VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021. 123 s.

VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika předškolního a školního věku a dospělých: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. 158 s. ISBN 978-80-7510-401-4.

ZEZULKOVÁ, Eva. Komunikační systémy ve vzdělávání: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. 121 s.

ZEZULKOVÁ, Eva. Praktika z logopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 121 s.

ZEZULKOVÁ, Eva. Symptomatické poruchy řeči: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 124 s.

ZEZULKOVÁ, Ladislava. Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 119 s