Název předmětu 

rozsahzpůsob ověření počet kreditů garant praxe-vyučujícídop. roč./semestr
USPQP004/USPQK004 Odborná praxe I - náslechová2s+24 hod. praxezp4doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
1/ZS
USPQP009/USPQK009 Odborná praxe II - průběžná
2s+24 hod. praxezp6
1/LS

USPQP013/USPQK013 Odborná praxe III - průběžná

2s+24 hod. praxezp8
2/ZS
USPQP014/USPQK014 Odborná praxe IV - souvislá
4s+240 hod. praxeezp12
2/LS

Fakultní administrátor praxe (FAP) - Bc. Kateřina Magrlová, katerina.magrlova@fvp.slu.cz, 553 684 183


Dokumenty: