2023

HARČARÍKOVÁ, Terézia, Zuzana IVANOVÁ, Kristína TKÁČOVÁ, Eva ZEZULKOVÁ a Kateřina JANKŮ. Subjective Assessment of Cognitive Abilities in the Context of Quality of Life in Individuals with Cured Oncological Disease from the Point of View of Special Pedagogy. In L. Gómez Chova, Ch. González Martínez, J. Lees. 17th annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2023. s. 1938-1946. ISBN 978-84-09-49026-4.

JANKŮ, Kateřina, Agnieszka SMROKOWSKA-REICHMANN, Ramona RIBES CASTELLS, María JOSÉ CID RODRIGUEZ, Eva JANKŮ, Jan VIKTORIN a Jarmila PIPEKOVÁ. Implementation of Snoezelen - MSE in the Czech republic, Poland and Catalonia. Opava: Silesian University, 2023. 298 s. ISBN 978-80-7510-560-8.

ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ, Jarmila PIPEKOVÁ a Jan VIKTORIN. Selected Aspects of Elementary Schools‘ Approaches to the Primary Prevention of Pupils‘ Risky Behavior. In L. Gómez Chova, Ch. González Martínez, J. Lees. 17th annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2023. s. 1651-1657. ISBN 978-84-09-49026-4.


2022

FAJMONOVÁ, Tereza a Jan VIKTORIN. Pupils‘ View on Socio-Pathological Phenomena. Social Pathology and Prevention. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2022, roč. 8, č. 1, s. 31-55. ISSN 2464-5877.

JANKŮ, Kateřina. Comparison of Knowledge and Opinions of Czech, Polish and Catalan Students about the Use of Snoezelen in Helping Professions. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 16th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Italy: INTED, s. 874-881. ISBN 978-84-09-37758-9.

JANKŮ, Kateřina, Agniezska SMROKOWSKA-REICHMANN a Ramona RIBES CASTELLS. Known and Understood? SnoezelenMSE: A Comparative Analysis of Students‘ Knowledge. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, J. Lees. EDULEARN22 14th International Conference on Education and New Learning Technologies. Mallorca, Spain: IATED Academy, s. 1581-1588. ISBN 978-84-09-42484-9.

VIKTORIN, Jan. Kreativita u dětí a žáků s dyslexií. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2022, roč. 11, č. 1, s. 89-101. ISSN 2585-7363.

VIKTORIN, Jan. Social Barriers of Pupils and Students with Specific Learning Disabilities. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2022, roč. 11, č. 1, s. 171-188. ISSN 2543-7585.

ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. The Primary Prevention of Risk Behaviour of Pupils. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 16th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Italy: IATED Academy, 2022. s. 486-492. ISBN 978-84-09-37758-9.

2021

JOSÉ CID RODRIGUEZ, María, Ramona RIBES CASTELLS a Kateřina JANKŮ. Sensory Profile in the Snoezelen Intervention. Social Pathology and Prevention. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021, roč. 7, č. 1, s. 35-47. ISSN 2464-5877.

DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Percepčně-motorické schopnosti u dětí a žáků s lehkým mentálním postižením. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 1, s. 41-53. ISSN 2585-7363.

DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Podpůrná opatření uplatňovaná při vzdělávání žáků s odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 1, s. 77-99. ISSN 2585-7363.

DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 2, s. 66-86. ISSN 2585-7363.

DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Sociální bariéry u žáků a studentů se specifickými poruchami učení. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 2, s. 53-65. ISSN 2585-7363.

DOSTALOVÁ, Eva, Lucie LOOSOVÁ a Jan VIKTORIN. Přístup učitelů české základní školy k rozvoji zrakové a sluchové percepce žáků s lehkým mentálním postižením. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 1, s. 54-67. ISSN 2585-7363.

PIPEKOVÁ, Jarmila a Jan VIKTORIN. Positive Impact of the Snoezelen Concept on Children and Pupils with Health Disabilities. Social Pathology and Prevention. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021, roč. 7, č. 1, s. 11-33. ISSN 2464-5877.

VIKTORIN, Jan. Creativity in Children and Pupils With Dyslexia. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2021, roč. 10, č. 2, s. 15-34. ISSN 2543-7585.


ZEZULKOVÁ, Eva. A Dialogue for Mutual Understanding. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021, roč. 7, č. 2, s. 73-74. ISSN 2464-5877.

ZEZULKOVÁ, Eva. A Practical Model for Primary Prevention of Risky Behaviour in Schools. Social Pathology and Prevention. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021, roč. 7, č. 1, s. 91-92. ISSN 2464-5877.

ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Resilience of Parents Bringing up Children with Disabilities. In INTED2021 Proceeding. Online conference: IATED, 2021. s. 1934-1944. ISBN 978-84-09-27666-0.


2020

DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2020. 106 s. ISBN 978-80-7510-422-9.

DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. František Bakule – jeden z hlavních představitelů somatopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 2, s. 138-151. ISSN 2585-7363.

DOSTALOVÁ, Eva, Anna KRATOCHVÍLOVÁ a Jan VIKTORIN. Vztah intaktního jedince k jeho sourozenci s Downovým syndromem. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 2, s. 98-112. ISSN 2585-7363.

DOSTALOVÁ, Eva, Soňa PAPŠOVÁ a Jan VIKTORIN. Využitie metód a princípov v neformálnom vzdelávaní žiakov s odlišnými životnými a kultúrnymi podmienkami na Slovensku. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 2, s. 39-57. ISSN 2585-7363.

LOOSOVÁ, Lucie a Jan VIKTORIN. Perceptual Motor Skills in Children and Pupils with Mild Intellectual Disabilities. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2020, roč. 9, č. 2, s. 79-95. ISSN 2543-7585.

LOOSOVÁ, Lucie a Jan VIKTORIN. Teachers’ Awareness of the Development of Perceptual Motor Functions in Pupils with Mild Intellectual Disabilities at a Primary School in the Czech Republic. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2020, roč. 9, č. 2, s. 97-119. ISSN 2543-7585.

VIKTORIN, Jan. Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2020. 137 s. ISBN 978-80-7510-425-0.

ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Direct Support of the Teacher in the Context of Primary Pedagogical Intervention. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN2020 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Mallorca, Spain: IATED Academy, 2020. s. 1189-1196. ISBN 978-84-09-17979-4.

ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. The Partnership with Parents of Pupils in Inclusive Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN20 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Mallorca, Spain: IATED Academy, 2020. s. 1180-1188. ISBN 978-84-09-17979-4.

2019

BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s intaktními spolužáky. In Bartoňová, M., Magerová, J., Pipeková, J., Řehulka, E., Viktorin, J., Vítková, M. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 9-17. ISBN 978-80-210-9310-2.

BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Online Journal of Primary and Preschool Education. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 3, č. 1, s. 1-8. ISSN 2533-7106. doi:10.21062/ujep/326.2019/a/2533-7106/OJPPE/2019/3/1.

DOLEŽALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Jan Chlup – jeden z hlavních představitelů somatopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 2, s. 152-166. ISSN 2585-7363.

DOLEŽALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Názory české veřejnosti na inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 2, s. 65-78. ISSN 2585-7363.

DOLEŽALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Rudolf Jedlička – jeden z hlavních představitelů somatopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 1, s. 124-140. ISSN 2585-7363.

JANKŮ, Kateřina. Terciární vzdělávání jako cesta k zaměstnanosti člověka s disabilitou. In M. Kaleja. Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 107-117. ISBN 978-80-7510-329-1.

VIKTORIN, Jan a Monika WINKLEROVÁ. Názory rodičů na využívání počítačových her a aplikací u žáků s poruchou autistického spektra v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 1, s. 88-103. ISSN 2585-7363.

VIKTORIN, Jan. Úkoly školního speciálního pedagoga v inkluzivní škole. In Bartoňová, M., Magerová, J., Pipeková, J., Řehulka, E., Viktorin, J., Vítková, M. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 31-43. ISBN 978-80-210-9310-2.

ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Team Work as Targeted Support of Inclusion in Education. In ICERI2019, 12th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, Spain: ICERI2019, 2019. s. 1803-1808. ISBN 978-84-09-14755-7.

ZEZULKOVÁ, Eva a Petr ADAMUS. Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání. In A. Jůvová, T. Čech (eds.). Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. Sborník České pedagogické společnosti. Univerzita Palackého v Olomouci: Česká pedagogická společnost, 2019. s. 55-64. ISBN 978-80-905245-9-0.

ZEZULKOVÁ, Eva. The Factors of Pedagogical Intervention in Pupils with Risk Manifestations of School Failure. In ICERI 2019, 12th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, Spain: ICERI2019, 2019, roč. 1, č. 1, s. 4513-4519. ISSN 2340-1095. doi:10.21125/iceri.2019.1125.

2018

FIALOVÁ, Ilona a Jan VIKTORIN. František Kábele – jeden z hlavních představitelů somatopedie a logopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, roč. 7, č. 2, s. 111-126. ISSN 2585-7363.

FIALOVÁ, Ilona, Simona HALVOVÁ a Jan VIKTORIN. Asistent pedagoga v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, roč. 7, č. 2, s. 81-95. ISSN 2585-7363.

JANKŮ, Kateřina a Martin KALEJA. Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu. GRANT journal. Hradec Králové: MAGNANIMITAS Assn., 2018, roč. 7, č. 1, s. 52-56. ISSN 1805-062X.

JANKŮ, Kateřina a Martin KALEJA. Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2018. Učitel, žák, psycholog. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 81-87, 8 s. ISBN 978-80-87952-25-2.

JANKŮ, Kateřina. Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, 2018. 125 s. ISBN 978-80-7510-335-2.

ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Diagnostický proces u jedinců s lehkým mentálním postižením. In Hutyrová, M., Růžičková, V. (eds.). Perspektivy společného vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 113-120. ISBN 978-80-244-5430-6. doi:10.5507/pdf.18.24454306.

VIKTORIN, Jan a Marie VÍTKOVÁ. Pracovníci školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu v Jihomoravském kraji. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, roč. 7, č. 1, s. 24-47. ISSN 2585-7363.

VIKTORIN, Jan. Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách: výzkumný projekt. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 171 s. ISBN 978-80-210-9076-7.

VIKTORIN, Jan. Teacher Assistant in the Inclusive School Environment. The Educational Review, USA. New York: Hill Publishing Group Inc., 2018, roč. 2, č. 6, s. 320-329. ISSN 2575-7938. doi:10.26855/er.2018.06.001.

2017 

ADAMUS, Petr, Eva ZEZULKOVÁ, Martin KALEJA a Petr FRANIOK. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Opava: Slezská univerzita, 2017. 171 s. ISBN 978-80-7464-884-7.

KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Heterogenita v konceptu inkluzivního vzdělávání: Pohledem na děti a žáky v povinném vzdělávání. In J. Králík. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 18-26. ISBN 978-80-87952-21-4.

KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Současný stav: Romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky. In J. Králík. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 44-51. ISBN 978-80-87952-21-4.

KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel? In M. Prokešová. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. 1. vyd. Ostrava: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 233-247. ISBN 978-80-905245-6-9.

PIPEKOVÁ, Jarmila a Milada TAICHOVÁ. Psychohygiena v profesi speciálního pedagoga. In R. Horáková, M. Vítková et al. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 249-265. ISBN 978-80-210-8915-0.

ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Spolupráce pediatrů a poradenských zařízení při diagnostickém procesu mentálního postižení v raném věku. In Hutyrová, M., Růžičková, V. (eds.). Koheze speciální pedagogiky v současnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. s. 135-146. ISBN 978-80-244-5256-2.

ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Úroveň kreativity u jedinců s dyslexií. In M. Vrubel a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání - přehledové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 47-60. ISBN 978-80-210-8894-8.

VIKTORIN, Jan. Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základních škol v Jihomoravském kraji. In R. Horáková, M. Vítková et al. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 171-189. ISBN 978-80-210-8915-0.

2016

BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2016. 365 s. ISBN 978-80-7315-256-7.

KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In P. Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICCOLE 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 198-208.

KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary Education. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2016, roč. 9, č. 1, s. 101-132. ISSN 2543-8409.

KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Školská inkluze versus exkluze : vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 112 s. ISBN 978-80-7464-840-3.

PIPEKOVÁ, Jarmila a Petra ŠEVČÍKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání dítěte s Downovým syndromem v mateřské škole. In B. Bočková, M. Vítková et al. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 133-145. ISBN 978-80-210-8508-4.

VIKTORIN, Jan a Martin VRUBEL. Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy. In M. Vrubel a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 7-20. ISBN 978-80-210-8468-1.

VIKTORIN, Jan. Využití mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví pro děti a mládež ve speciální pedagogice. In B. Bočková, M. Vítková et al. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 71-77. ISBN 978-80-210-8508-4.

ZEZULKOVÁ, Eva a Martin KALEJA. The Preparedness of Pupils in Primary School Education to Use Reading as a Tool of Knowledge. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2016, roč. 10, č. 2, s. 11-40. ISSN 2543-8409.

2015

ADAMUS, Petr, Petr FRANIOK, Martin KALEJA a Eva ZEZULKOVÁ. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 131 s. ISBN 978-80-7464-798-7.

GRUBEROVÁ, Kateřina a Jarmila PIPEKOVÁ. Environmentální vzdělávání žáků s mentálním postižením. In D. Zámečníková, M. Vítková et al. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí - teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 231-247. ISBN 978-80-210-8098-0.

KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Czech Roma Pupils in Primary School System: Questions of Exclusion and Inclusion. In EDULEARN15 Proceedings, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain: IATED, 2015. s. 8375-8385. ISBN 978-84-606-8243-1.

KALEJA, Martin, Eva ZEZULKOVÁ, Petr ADAMUS a Pavel MÜHLPACHR. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. 115 s. ISBN 978-80-7510-192-1.

PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1th ed. Brno: Masaryk University, 2015. 217 p. ISBN 978-80-210-7726-3.

PIPEKOVÁ, Jarmila. Podpůrná opatření v edukaci žáků s mentálním postižením. In M. Bartoňová, M. Vítková et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 213-221. ISBN 978-80-210-8093-5.

ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In M. Vrubel a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 19-29. ISBN 978-80-210-8107-9.