Výukový byt je navržen jako bezbariérový prostor uzpůsobený pro výuku a pohyb imobilních osob. V rámci výuky tak slouží pro nácvik práce s osobami se specifickými pohybovými potřebami. Byt je vybaven řadou kompenzačních pomůcek, které se v bytě dají při výuce prakticky využít.