„Práce s lidmi“ nás naplňuje a vystihuje podstatu našeho ústavu a studijních programů. Na jedné straně je to příprava pracovníků pro pomáhající profese zaměřující se na různé cílové skupiny a na straně druhé je to samotný kontakt se studenty.

Ústav pedagogických a psychologických věd spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě, s Dětským centem Čtyřlístek v Opavě, Charitou Opava, s řadou základních škol a dalších organizací, ve kterých studenti absolvují praxe. Spolupráce probíhá jak na poli vzdělávacím, tak i na poli vědy a výzkumu.

Studenti se mohou zapojit do výzkumných a dalších odborných aktivit pracoviště zaměřených například na problematiku prevence rizikového chování nebo edukačních aktivit zaměřené na seniory aj.

Jelikož jsou naše studijní programy orientovány do praxe, snažíme se maximálně studentům realitu přiblížit a představit díky spolupráci s odborníky z praxe (např. cykly Člověk pod lupou společenských disciplín, Pohledy do praxe). Každoročně pořádáme konferenci zaměřenou na problematiku rodiny, dále kulaté stoly, v nichž diskutujeme o důležitých otázkách směřujících do oblasti vědy a výzkumu i vzdělávání.

Po celé období své existence se podílíme také na přípravě studentů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (studium garantuje Fakulta veřejných politik v Opavě). Dále připravujeme a realizujeme programy celoživotního vzdělávání jak v Opavě, tak i v pobočce v Trutnově.

Studentům je umožněno absolvovat pracovní stáž či studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na některé z partnerských zahraničních univerzit.

V rámci třetí role univerzity se zapojujeme i do dalších společenských akcí (např. Dny prevence, Noc vědců aj.).

 

Studijní programy

Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí studium v bakalářských studijních programech Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory, které lze studovat v prezenční a kombinované formě studia.Aktuality

AI pomáhá studentům při psaní akademických prací a projektů Ilustrační obrázek: AI pomáhá studentům při psaní akademických prací a projektů
 15
13. 02.
AI pomáhá studentům při psaní akademických prací a projektů
Zveme vás na místa plná milostných příběhů Ilustrační obrázek: Zveme vás na místa plná milostných příběhů
 248
17. 05.
Zveme vás na místa plná milostných příběhů
Kulaté stoly posouvají práci odborníků z praxe i akademiků Ilustrační obrázek: Kulaté stoly posouvají práci odborníků z praxe i akademiků
 211
27. 04.
Kulaté stoly posouvají práci odborníků z praxe i akademiků
Fakulta veřejných politik patřila seniorům Ilustrační obrázek: Fakulta veřejných politik patřila seniorům
 219
12. 05.
Fakulta veřejných politik patřila seniorům
Výtvarně-terapeutické aktivity v Domově Alzheimer Ilustrační obrázek: Výtvarně-terapeutické aktivity v Domově Alzheimer
 272
06. 04.
Výtvarně-terapeutické aktivity v Domově Alzheimer
Do Čtyřlístku putovaly další pomůcky Ilustrační obrázek: Do Čtyřlístku putovaly další pomůcky
 294
25. 03.
Do Čtyřlístku putovaly další pomůcky
Všechny aktuality