„Práce s lidmi“ nás naplňuje a vystihuje podstatu našeho ústavu a studijních programů. Na jedné straně je to příprava pracovníků pro pomáhající profese zaměřující se na různé cílové skupiny a na straně druhé je to samotný kontakt se studenty.

Ústav pedagogických a psychologických věd spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě, s Dětským centem Čtyřlístek v Opavě, Charitou Opava, s řadou základních škol a dalších organizací, ve kterých studenti absolvují praxe. Spolupráce probíhá jak na poli vzdělávacím, tak i na poli vědy a výzkumu.

Studenti se mohou zapojit do výzkumných a dalších odborných aktivit pracoviště zaměřených například na problematiku prevence rizikového chování nebo edukačních aktivit zaměřené na seniory aj.

Jelikož jsou naše studijní programy orientovány do praxe, snažíme se maximálně studentům realitu přiblížit a představit díky spolupráci s odborníky z praxe (např. cykly Člověk pod lupou společenských disciplín, Pohledy do praxe). Každoročně pořádáme konferenci zaměřenou na problematiku rodiny, dále kulaté stoly, v nichž diskutujeme o důležitých otázkách směřujících do oblasti vědy a výzkumu i vzdělávání.

Po celé období své existence se podílíme také na přípravě studentů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (studium garantuje Fakulta veřejných politik v Opavě). Dále připravujeme a realizujeme programy celoživotního vzdělávání jak v Opavě, tak i v pobočce v Trutnově.

Studentům je umožněno absolvovat pracovní stáž či studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na některé z partnerských zahraničních univerzit.

V rámci třetí role univerzity se zapojujeme i do dalších společenských akcí (např. Dny prevence, Noc vědců aj.).

 

Studijní programy

Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí studium v bakalářských studijních programech Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory, které lze studovat v prezenční a kombinované formě studia.Aktuality

 3
29.09 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Výběrové řízení na obsazení studentských mobilit Erasmus+

 6
30.06 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulatý stůl zaměřený na oblast pedagogiky přinesl řadu zajímavých podnětů

 8
08.06 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta spolupracuje při realizaci praxí s Úřadem práce v Táboře

 7
26.05 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Zajímavé přednášky a workshopy s odborníky můžete zhlédnout i v online záznamu

 8
21.05 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Zahajujeme kurz Zdravotník zotavovacích akcí

 5
25.03 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop Studenti studentům se tentokrát uskutečnil v online prostředí

Všechny aktuality