Workshop

SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA

prevence, intervence, péče o pozůstalé

Akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

Anotace:
Účastníci získají základní orientaci v tématu sebevražedného jednání. Společně budeme hledat (a nalézat) odpovědi na základní otázky kolem sebevraždy: Jak předcházet sebevražednému jednání? Proč se lidé uchylují k sebevraždě? Lze sebevraždě vůbec nějak zabránit? Jak komunikovat s člověkem se sebevražednými úvahami? Co dělat, když přes veškerou snahu k sebevraždě dojde? Pozornost bude věnována také praktickým dovednostem: vyhodnocení rizika sebevraždy, práce se sebevražednými myšlenkami, krizová intervence, péče o pozůstalé.
Registraci na workshop proveďte (do 8. 10. 2018) prostřednictvím formuláře zde.

Plakát

Program 

Názvy vybraných vystoupení:
  • Sebevražda – problém pozůstalých – PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
  • Suicidalita na životní dráze člověka – doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
  • Psychologické aspekty truchlení pozůstalých po obětech suicidálního chování – Bc. et Bc. Tereza Adamcová
  • Práce s pozůstalou rodinou po sebevraždě syna – Bc. Andrea Radomská, DiS.
  • Adolescent a sebevražda rodiče – Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.


Kontakty

PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. (tajemnice ústavu) – organizace
email: edita.ondrejova@fvp.slu.cz
telefon: +420 553 684 155
Eva Sladká (sekretářka ústavu) – registrace
email: eva.sladka@fvp.slu.cz
telefon: +420 553 684 150
http://www.slu.cz/fvp/cz/ppv

Adresa:
Ústav pedagogických a psychologických věd
Fakulta veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Bezručovo nám. 885/14
746 01  OPAVA
Česká republika

Parkování účastníků je možno na parkovišti v univerzitním objektu, vjezd z ulice Mírová.