Workshop „Cesta k sobě a druhým za mřížemi – aktuální pohled na české vězeňství a zacházení s vězněnými osobami“

Opava, 14. a 15. dubna 2021
Workshop byl realizován v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.


POZVÁNKA