Telefonní kontakty

01

+420 553 684 161

Místnost

01

C-328

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

Email: zdenka.rimovska@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství