Telefonní kontakty

01

+420 553 684 158

Místnost

01

C-442

Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

Email: petr.slovacek@fvp.slu.cz

Konzultační hodiny:


středa: 8.00 - 10.00


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd