Telefonní kontakty

01

+420 553 684 158

Místnost

01

C-442

Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

Email: petr.slovacek@fvp.slu.cz

Konzultační hodiny:


středa (LS/ZS): 9.45 - 10.30

(Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.)


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd