Telefonní kontakty

01

+420 553 684 151

Místnost

01

C-444

PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Email: vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz

Konzultační hodiny ZS 2023/2024

čtvrtek 09.45 - 10.30 - vždy po včasné předchozí dohodě (e-mailem)

Konzultační hodiny jsou možné osobně nebo ideálně prostřednictvím MS teams.

Sledujte prosím vždy e-mail. V případě změny v dohodnuté konzultaci Vás budu neprodleně informovat. Děkuji za pochopení. 

Konzultační hodiny zkouškové období 

vždy po předchozí domluvě (ideálně e-mailem) - konzultace poskytovány prostřednictvím MS teams


Projekty:

Projekt "Vybrané aspekty přístupů škol k primární prevenci a wellbeingu", finančně podpořený Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy CŘ, PRCH-IP_0035/2022, Rozhodnutí č. 9369/2022-2. Hlavní řešitel: doc. Mgr. Eva Zezuková, Ph.D.; koordinátor klíčové aktivity KA2: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. (spoluřešitelé KA2: Phdr. Edita Ondřejová, Ph.D., Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.) (řešeno 2022)

Projekt "Podpora mediální gramotnosti u dětí předškolního věku", finančně podpořený Ministerstvem zdravotnictví CŘ v rámci dotačního programu „Prevence kriminality“ pro rok 2019. Hlavní řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D., doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Projekt IGA_PdF_2014018 s názvem Klima mateřské školy respektující potřeby dítěte jako faktor primární prevence rizikového chování. (2014, UP Olomouc)

Projekt IGA číslo PdF_2012_047 s názvem Pedagogické aspekty prevence a resilience v institucích předškolního vzdělávání. (2012, UP Olomouc)

Odborné působení:

od 7/2019: odborný asistent; Slezská univerzita v Opavě, FVP, UPPV (1,0)

09/2018 - 06/2019: odborný asistent; Slezská univerzita v Opavě, FVP, UPPV (0,3)

09/2006 - 06/2019: odborný asistent;Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, Ústav pedagogiky a sociálních studií (1,0)Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd