Telefonní kontakty

01

+420 553 684 575

Místnost

01

HR-105

Ing. Pavlína Sonnková

Email: pavlina.sonnkova@fpf.slu.cz

Telefon: + 420 553 684 575

Email: pavlina.sonnkova@fpf.slu.cz

Adresa: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Hradecká 17, 746 01  Opava

 

Konzultační hodiny: pátek 8:50 – 9:45 Kancelář 105

Odborné a vědecké zaměření: výuka odborných předmětům zaměřením na cestovní ruch a lázeňství

 

Vzdělání


Ing. -  Ekonomika zahraničního obchodu, Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta obchodní, 1992,

           státní zkouška z hotelnictví a cestovního ruchu

Střední hotelová škola Opava, 1986

 

Účast na projektech


Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě. CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400. ESF, 2017 – 2019, odborník z praxe KA3.

Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus. CZ.1.07/2.2.00/15.0177. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Projekt ESF, Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, člen řešitelského týmu, období realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013.

Modernizace výuky, gastronomie, hotelnictví a turismu CZ. 1.07/2.1.00/32.0041. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. Projekt ESF, Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, člen řešitelského týmu, období realizace:  2011 – 2013.

Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny (ISPAN).  CZ1.07/2.2.00/15.0170. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Projekt ESF, Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost, mentor praxe, období realizace: 2010 – 2013.


 

Krátkodobý pobyt v zahraničí


2017 - (10. – 12. 4) - ERASMUS +, Teaching mobility, Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta manažmentu

Pracoviště