Rádi u nás na fakultě přivítáme studenty a/nebo pedagogy středních škol. Prozatím se velmi osvědčily dvě formy. 
Při exkurzi provedeme návštěvníky budovou fakulty, podíváme se do učeben, auly, specializovaných pracovišť (výslechové místnosti pro zvláště zranitelné oběti trestných činů, multismyslové místnosti Snoezelen, učebnu pro nácvik dentálních hygienistek apod.) a knihovny. Po dohodě s doprovázejícím pedagogem představíme fakultu, studijní obory a aktuální informace o přijímacím řízení. 
Jinou možností je zapojit se do akce zvané Den ve výuce. Při tomto formátu mají středoškolští studenti možnost navštívit předem dohodnuté přednášky a semináře a popovídat si jak s našimi studenty, tak přednášejícími. Tato možnost je zajímavá zejména pro střední školy se zaměřením obdobným studijním oborům na fakultě.
V případě zájmu o návštěvu nás neváhejte kontaktovat.
Bc. Kateřina Magrlová
Tel.: +420 553 684 183
e-mail: katerina.magrlova@fvp.slu.cz