• Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 05.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

FVP bude realizovat projekt podpořený z Visegradského grantu

Pracovníci Fakulty veřejných politik z Ústavu veřejné správy a sociální politiky se budou podílet na realizaci projektu „Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans - lessons learned and policy recommendations“, který byl podpořen z Mezinárodního visegrádského fondu v rámci programu Visegrad+ Grants. Nositelem projektu je Opolská univerzita a FVP je jedním z 9 partnerů.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 25.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Akademici i studenti se školili v rámci projektu zaměřeného na Snoezelen

 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 15.02.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop k tématu Snoezelen II.

V sobotu 18. 3. 2023 se na Fakultě veřejných politik v Opavě uskuteční již 2. workshop na téma Snoezelen, který je pořádán v rámci mezinárodního projektu "Support of the Snoezelen concept and its integration into university education", č. 2020-1-CZ01-KA203-078267, spolufinancovaného z programu Erasmus+. Cílem workshopu je podpořit odborné a profesionální využívání multismyslových místností v Moravskoslezském kraji.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 03.10.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zveme Vás na týden se Snoezelenem

 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 04.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Školení a mezinárodní meeting projektu Snoezelen na Univerzitě v Lleidě ve Španělsku

V rámci realizace projektu Erasmus+ „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“ se ve dnech 16.-19.5. uskutečnilo školení a projektový meeting na Univerzitě v Lleidě (UdL) ve Španělsku.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 09.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Projekt Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy

Projekt Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy byl realizován ve spolupráci Ústavu veřejné správy a sociální politiky a Ústavu politické vědy a veřejné správy Opolské univerzity.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 09.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Edukace zaměřená na zvýšení povědomí rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí

Cílem projektu Edukace zaměřená na zvýšení povědomí rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí bylo zjistit informovanost rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí. Na základě zjištěných dat provést modernizaci edukační nabídky pro rodiče a tím zvýšit povědomí o zásadách bezpečného užívání léků u dětí.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 09.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Edukace mladých dívek s mentálním postižením v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence

Projekt ,,Edukace mladých dívek s mentálním postižením v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence" byl realizován v roce 2021 v Moravskoslezském kraji v rámci národního dotačního programu ,,Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“. Hlavním cílem bylo prohloubení znalostí u dívek s mentálním handicapem v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence.
 • Viktorie Kovářová
 • rozvoj
 • 12.01.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prevence rizikového chování ve školách byla tématem úspěšného projektu

V loňském roce byl na fakultě realizován projekt Primární prevence, který byl orientován na podporu rozvoje kompetencí poradenských pracovníků škol a pedagogů pro intervenční práci se žáky s problémovým a rizikovým chováním.