Výsledky přijímacího řízení 2018/2019

        Přehledové informace o přijímacím řízení
         

        I. kolo přijímacího řízení


        Přijímací testy

        Všeobecná sestra

        Edukační péče o seniory

        Veřejná správa a sociální politika


        II. kolo přijímacího řízení

        Přijímací testy

        Všeobecná sestra

        Edukační péče o seniory

        Veřejná správa a sociální politika


        Doporučená literatura k přijímací zkoušce