Sdělení k příjímacímu řízení - pro uchazeče se specifickými potřebami

Elektronická přihláška


Katalog předmětů


Doporučená literatura k přijímací zkoušce

Vzorové testy

  • Ukázky přijímacích testů jsou k dispozici zde.


Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na Poradenské centrum SU (tel.: +420 553 684 815, poradenske.centrum@slu.cz).