Seznam akreditovaných studijních programů na Fakultě veřejných politik v Opavě

platný k 1. 6. 2023


Kód studijního programu
Název studijního programuKód studijního oboru
Název studijního oboruStandardní doba studia v akademických rocích 
Forma studia 1)
Rozhodnutí ...
Platnost do: ...
BNDFS
B 5341Ošetřovatelství534R009Všeobecná sestra3

P, KRozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-22712/2016-1
platnost do 31. 12. 2024 dobíhající akreditace

Všeobecné ošetřovatelství


3

P, K
Rozhodnutí NAÚ čj. NAU-167/2021/11
platnost do 4. 11. 2026

Pediatrické ošetřovatelství


3

P, K
Rozhodnutí NAÚ čj. NAU-57/2021-15
platnost do 31. 8. 2026

Dentální hygiena


3

PRozhodnutí NAÚ čj. NAU-509/2019-9
platnost do 11. 6. 2025

Porodní asistence


3

PRozhodnutí NAÚ čj. NAU-57/2020-7
platnost do 14. 7. 2030
B 6731Sociální politika a sociální práce6202R082Veřejná správa a sociální politika3

P, KRozhodnutí MŠMT čj.: 
MSMT/24473/2014
platnost: 
31. 7. 2020 dobíhající akreditace

Sociální práce ve veřejné správě

3

P, K

Rozhodnutí NAÚ čj. NAU-364/2020-24

platnost do 18. 2. 2027
B 7507Specializace v pedagogice7502R008Sociální patologie a prevence3

P, K

Rozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-6073/2014
platnost:
31. 5. 2018 dobíhající akreditace
automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 31. 12. 2024)


Sociální patologie a prevence

3

P, KRozhodnutí NAÚ čj. NAU-255/2018-13
platnost do 25. 6. 2029
B 7507
Specializace v pedagogice7502R109Edukační péče o seniory3


K
Rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-6931/2016
platnost do 31. 3. 2020 dobíhající akreditace automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 31. 12. 2024)

Edukační péče o seniory

3


P, K
Rozhodnutí NAÚ čj. NAU-514/2019-13
platnost do 14. 7. 2025

Speciální pedagogika

3


P, K
Rozhodnutí NAÚ čj. NAU-550/2019-15
platnost do 14. 7. 2025
B 6702Mezinárodní teritoriální studia6702R017Středoevropská studia3


P
Rozhodnutí MŠMT čj. 14229/2016-1
platnost do 30. 6. 2020 dobíhající akreditace automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 31. 12. 2024)
N 6731
Sociální politika a sociální práce
6202T082
Veřejná správa a sociální politika

2

P, K
Rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-6931/2016
platnost:
31. 5. 2017 dobíhající akreditace
automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 31. 12. 2024)

Veřejná správa a sociální politika2

P, K
Rozhodnutí NAÚ čj. NAU-132/2019-10
platnost do 19. 3. 2025

Speciální pedagogika


2
P, KRozhodnutí NAÚ čj. NAU-124/2022-11 platnost do 24. 7. 2028
P 7107
Historické vědy
7105V085
Moderní dějiny střední Evropy


4
P, K
Rozhodnutí MŠMT čj. 6931/2016
platnost do 31. 3. 2024 dobíhající akreditace

1) P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia;