1.       Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na FVP SU je úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek organizovaných FVP SU, přičemž výjimku tvoří studijní programy:

a)       bakalářský studijní program Sociální patologie a prevence, u kterého je přijímací zkouška organizovaná společností www.scio.cz , s. r. o.;

b)      bakalářský studijní program Speciální pedagogika, u kterého je přijímací zkouška organizovaná společností www.scio.cz , s. r. o.;

c)       bakalářský studijní program Dentální hygiena, u kterého je přijímací zkouška organizovaná společností www.scio.cz , s. r. o.;

d)      bakalářský studijní program Edukační péče o seniory, u kterého je přijímací zkouška organizovaná společností www.scio.cz , s. r. o.

2.       Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena elektronicky. Uchazeč dostane informační e-mail (důležité je správné vložení e-mailové adresy do e-přihlášky) s upozorněním na doručení písemnosti v informačním systému Slezské univerzity v Opavě.

3.       Vlastní přijímací zkouška organizovaná fakultou vychází z následujících požadavků:

a)       Všeobecná sestra (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40;

b)      Porodní asistence (bakalářský studijní program, prezenční forma studia): absolvování písemné zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40;

c)       Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterský studijní program, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky zjišťující znalosti z oblasti základů práva, veřejné správy, filozofie, sociologie a společenského přehledu na úrovni znalostí bakalářského stupně. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40.