DRUH TERMÍNU

PRO JAKÝ STUPEŇ STUDIA

DATUM

Den otevřených dveří

bakalářský

navazující magisterský

2. 2. 2021

Termín podání e-přihlášky

bakalářský

navazující magisterský

31. 3. 2021

Termín vlastní přijímací zkoušky

bakalářský

navazující magisterský

květen – červen 2021

 

Termín přijímací zkoušky u společnosti Scio

 

bakalářský

(Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory, Speciální pedagogika, Dentální hygiena)

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

22. 5. 2021