V akademickém roce 2021/2022 se přijímací řízení ke studiu na Fakultě veřejných politik v Opavě uskuteční v následujících akreditovaných studijních programech a oborech:

 

Název programu/oboru

Typ

programu

Titul

Forma

nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

 

Ošetřovatelství[i]

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

130

 

Všeobecná sestra

prezenční

50

Všeobecná sestra

kombinovaná

80

Dentální hygiena

Bakalářský

Bc.

prezenční

25

 

Dentální hygiena

prezenční

25

Porodní asistence

Bakalářský

Bc.

prezenční

25

 

Porodní asistence

prezenční

25

Speciální pedagogika

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

40

 

Speciální pedagogika

prezenční

20

Speciální pedagogika

kombinovaná

20

Sociální patologie a prevence

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

120

 

Sociální patologie a prevence

prezenční

50

Sociální patologie a prevence

kombinovaná

70

Edukační péče o seniory

Bakalářský

Bc.

kombinovaná

60

 

Edukační péče o seniory

prezenční

30

Edukační péče o seniory

kombinovaná

30

Veřejná správa a sociální politika

Navazující

magisterský

Mgr.

prezenční

kombinovaná

65

 

Veřejná správa a sociální politika

prezenční

25

Veřejná správa a sociální politika

kombinovaná

40[i] Studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra, prochází v současné době transformací na studijní program Všeobecné ošetřovatelství. V rámci procesu nové akreditace dojde k aktualizaci struktury studijního plánu i obsahu v souladu s aktuálně platnou legislativou i stavem poznání. V případě úspěšné akreditace před ukončením přijímacího řízení (zápisem do studia) budou uchazeči, kteří podali přihlášku na stávající studijní obor Všeobecná sestra, automaticky převedeni, a v případě splnění podmínek přijímacího řízení následně přijati na nový studijní program Všeobecné ošetřovatelství, který stávající studijní obor nahradí. Podmínky přijímacího řízení zůstanou stejné. Úspěšní uchazeči budou následně zapsáni do studia inovovaného studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, jehož výuka bude zahájena v akademickém roce 2021/2022.