Poplatky za přijímací řízení

1.       Výše poplatku za přijímací řízení je stanovena na 500,- Kč za jednu podanou přihlášku.

2.       Úhradu provádí uchazeč podle informací v Informačním systému SU, které má k dispozici při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu. Uchazeči ze zahraničí uhradí poplatek buď přímo v českých korunách, nebo v zahraniční měně tak, aby výsledná částka po odečtené všech poplatků za směnu zahraniční měny byla částkou požadovanou (tj. 500,- Kč).

3.       Administrativní poplatek za přijímací řízení je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 31. 3. 2020 - prodlouženo do 31. 5. 2020 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy, do 31. 8. 2020 pro doktorský studijní program). V případě, že se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní přijímacího řízení, se administrativní poplatek rovněž nevrací.