Poplatky za přijímací řízení

1.      Výše poplatku za přijímací řízení je stanovena na 590,- Kč za jednu podanou přihlášku.

2.      Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka, v ostatních případech pseudorodné číslo, bylo-li přiděleno při podání e-přihlášky. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

3.      Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do
31. 3. 2019 - bakalářské a navazující magisterské studijní programy, do 31. 8. 2019 - doktorský studijní program).

4.      Platební údaje

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 558

Variabilní symbol: 0475000119

Specifický symbol: pro všechny občany ČR rodné číslo uchazeče (bez lomítka), v ostatních případech pseudorodné číslo, bylo-li přiděleno při podání e-přihlášky.

5.      Další informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP