DRUH TERMÍNU

PRO JAKÝ STUPEŇ STUDIA

DATUM

Den otevřených dveří

bakalářský

navazující magisterský

doktorský

14. 2. 2020

Termín podání e-přihlášky

bakalářský

navazující magisterský

31. 3. 2020 - prodlouženo do 31. 5. 2020

doktorský

31. 8. 2020

Termín vlastní přijímací zkoušky

bakalářský

navazující magisterský

květen – červen 2020

doktorský

říjen 2020

 

Termín přijímací zkoušky u společnosti Scio

 

bakalářský

(Sociální patologie a prevence)

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

nově akceptovatelné termíny:

23. 5. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020