Interní členové:

 • prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě)
 • prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě)
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě)
 • prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě)
 • prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě)
 • prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě)

Externí členové:

 • prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta)
 • prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii)
 • prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych)
 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
 • prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta)
 • doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc. (Centrum společenských a psychologických věd, Slovenská akademie věd)
 • doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií)
 • doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)
 • prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. - Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski - ředitel Ústavu politologie Univerzity Kardynała Stefana Wyszyńskiego ve Varšavě