LS 2022/2023
 
Cyklus tematických workshopů „České a československé dějiny v kontextu střední Evropy po roce 1945“
 
 
-„Třetí republika":  Cesta k totalitě nebo pokus o most mezi Východem a Západem?
   (Národní fronta, „řízená demokracie“, volby 1946, znárodňování)
   ČT 23. 2. 2023, 15,00 hod.
 
 
-„Takzvané Benešovy dekrety: historická spravedlnost nebo ostuda a zločin? (Dvě etapy „dekretového období“, změny právního řádu, majetkových a společenských poměrů, restribuční dekrety a odsun, mýty a realita dekretů)“ 
   ČT 16. 3. 2023, 15,00 hod.
 
 
- „Třetí republika – lidová demokracie či cesta k totalitě“
   ČT 20. 4. 2023, 15,00 hod.
 
 
- „Únor 1948 – důsledky“
   ČT 18. 5. 2023, 15,00 hod.
 
 
- „ 50. léta - represe“
    ČT 15. 6. 2023, 15,00 hod