Státní doktorská zkouška


Dne 28. 7. 2021 ve 13.00 hod. se v zasedací místnosti děkana v budově Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava uskuteční Státní závěrečná doktorská zkouška a obhajoba disertační práce studenta doktorského studijního programu P7107 Historické vědy, studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy Mgr. Miroslava Stanika.
 
Autoreferát disertační práce - zde