V akademickém roce 2020/2021 se přijímací řízení ke studiu na Fakultě veřejných politik v Opavě uskuteční v následujících akreditovaných studijních programech a oborech:

 

Název programu/oboru

Typ

programu

Titul

Forma

nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

 

Ošetřovatelství

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

100

 

Všeobecná sestra

prezenční

50

Všeobecná sestra

kombinovaná

50

Sociální politika a sociální práce

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

140

 

Veřejná správa a sociální politika

prezenční

60

Veřejná správa a sociální politika

kombinovaná

80

Sociální patologie a prevence

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

120

 

Sociální patologie a prevence

prezenční

50

Sociální patologie a prevence

kombinovaná

70

Specializace v pedagogice

Bakalářský

Bc.

kombinovaná

30

 

Edukační péče o seniory

kombinovaná

30

Sociální politika a sociální práce

Navazující

magisterský

Mgr.

prezenční

kombinovaná

85

 

Veřejná správa a sociální politika

prezenční

35

Veřejná správa a sociální politika

kombinovaná

50

Historické vědy

Doktorský

Ph.D.

prezenční, kombinovaná

3

 

Moderní dějiny střední Evropy

prezenční

1

Moderní dějiny střední Evropy

kombinovaná

2