STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

V akademickém roce 2019/2020 se přijímací řízení ke studiu na Fakultě veřejných politik v Opavě uskuteční v následujících akreditovaných studijních programech a oborech:

 

Kód

programu

Název programu/oboru

Typ

programu

Titul

Forma

plánovaní přijatí studenti*

B5341

Ošetřovatelství

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

100

 

Všeobecná sestra

prezenční

50

 

Všeobecná sestra

kombinovaná

50

B6731

Sociální politika a sociální práce

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

130

 

Veřejná správa a sociální politika

prezenční

50

 

Veřejná správa a sociální politika

kombinovaná

80

B7507

Specializace v pedagogice

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

150

 

Sociální patologie a prevence

prezenční

50

 

Sociální patologie a prevence

kombinovaná

70

 

Edukační péče o seniory

kombinovaná

30

N6731

Sociální politika a sociální práce

Navazující

magisterský

Mgr.

prezenční

kombinovaná

100

 

Veřejná správa a sociální politika

prezenční

50

 

Veřejná správa a sociální politika

kombinovaná

50

P7107

Historické vědy

Doktorský

Ph.D.

prezenční, kombinovaná

3

 

Moderní dějiny střední Evropy

 

prezenční

 

Moderní dějiny střední Evropy

 

kombinovaná

 

* podle § 49, odst. 5 znamená nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu (včetně studentů,  

  kterým byla prominuta přijímací zkouška, nebo od ní bylo upuštěno)