Telefonní kontakty

01

+420 596 398 211

Místnost

01

A-A403

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

Email: paleckova@opf.slu.cz


Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví