Telefonní kontakty

01

+420 553 684 623

02

+420 596 398 437

Místnost

01

R-213

02

A-A335

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

Email: tomas.gongol@slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu