doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

rektor

Je absolventem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2002) a doktorského studijního oboru mezinárodní hospodářské a obchodní právo na Vysoké škole ekonomické v Praze (2009). K 1. lednu 2019 byl jmenován rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze docentem v oboru Obchodní právo. Na Slezské univerzitě v Opavě působí od roku 2004 jako odborný asistent na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. V roce 2013 se na této fakultě stal proděkanem pro studijní a sociální záležitosti a od roku 2015 působil jako prorektor Slezské univerzity v Opavě pro studijní a sociální záležitosti, ke dni 1. prosince 2019 byl jmenován prorektorem pro strategii a komunikaci. 1. 3. 2023 započal své první volební období v pozici rektora Slezské univerzity v Opavě.

Profesně se zaměřuje zejména na oblast obchodního práva a práva duševního vlastnictví se zaměřením na jejich aplikaci v oblasti moderních komunikačních technologií. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií, odborných článků i mnoha učebních textů a podílel se na řešení jak výzkumných, tak několika rozvojových projektů.

Vedle akademické činnosti se rovněž angažuje ve veřejné sféře, kde působil například jako místostarosta obce a stále působí jako předseda neziskové organizace.