Ing. Ivana Růžičková, MPA

kvestorka

Je absolventkou oboru Provoz a ekonomika spojů na Fakultě provoz a ekonomika dopravy a spojů Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině (1985), dále pak absolvovala studium na Vysoké škole Cevro Institut Praha (2011), kde získala titul MPA (Master of Public Administration).

Po ukončení vysokoškolského studia pracovala jako vedoucí obchodního oddělení na poštovní správě v Ostravě. V letech 1994-2006 pracovala v bankovnictví, a to v oblasti HR a organizace řízení, kdy vystřídala několik vedoucích a řídících míst. Od roku 2007 začala působit ve veřejné sféře jako vedoucí odboru vnitřních věcí Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V rámci této funkce byla odpovědná za vnitřní chod úřadu včetně jeho rozpočtu a financování. Mimo to byla členkou Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a několika pracovních skupin při Ministerstvu pro místní rozvoj, např. pro vzdělávání či technickou pomoc. Má bohaté profesní zkušenosti nejen v ekonomické a finanční oblasti, ale i v řízení pracovišť a lidí.

Od května 2017 vykonává funkci kvestorky Slezské univerzity v Opavě.