Telefonní kontakty

01

+420 596 398 221

Místnost

01

A-A302

02

V-VA111

Ing. Veronika Maťková

Email: matkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení zahraničních styků

Referent pro zahraniční styky

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro zahraniční styky

Oddělení zahraničních styků