Telefonní kontakty

01

+420 596 398 221

Místnost

01

V-VA111

02

A-A302

Ing. Veronika Maťková

Email: matkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení zahraničních styků

Referent pro zahraniční styky

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro zahraniční styky

Oddělení zahraničních styků