Telefonní kontakty

01

+420 553 684 255

Místnost

Mgr. Kateřina Knoppová

Email: katerina.knoppova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Věda a výzkum

Referent pro zahraniční styky

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky

Věda a výzkum