Telefonní kontakty

01

+420 553 684 255

Místnost

01

MR-201

Mgr. Kateřina Trembač

Email: katerina.trembac@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Věda a výzkum

Referent pro zahraniční styky

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky

Věda a výzkum